Mechanika

    

Každý z nás už někdy uklouzl na ledu, zabrzdil – někdy i kolenem – na štěrku, pomáhal stěhovat skříň… Na pracovišti budeme zjišťovat, na kterých veličinách závisí velikost síly, kterou musíme vynaložit na pohybování předmětem.

Při zrychlení automobilu nás to tlačí do sedačky, při brzdění naopak. Když vystoupíme z loďky – ona impulzivně odplave od břehu. Zrychlení automobilu závisí na síle motoru a na jeho hmotnosti. Proč tomu tak je zjistíme po vykonání nabízených pokusů.

Určitě jste si někdy hráli s bublifukem a radovali se s krásných bublin kolem sebe. Pokud tomu tak je, rychle obsaďte další pracoviště. Nejen, že budeme vytvářet bubliny různými tvořítky, ale budeme se moci i do bubliny schovat či jinak si s nimi hrát.

Staneme se řidiči různých druhů automobilů – sami si je složíme – a budeme zdolávat nejednu složitou dráhu. Jak se jezdí na nakloněné rovině, na dráze podobné ulicím v San Francisku nebo vše ověříme na autodráze nebo na stropní (loopingové) autodráze.

V bazénu si zahrajeme na piráty a budeme zdolávat cestu plnou překážek, překážek pod i nad vodou, budeme zjišťovat, který tvar lodě je nejvýhodnější pro naši plavbu.

Naučíme si pomáhat při řešení úkolů nečekanými pomůckami. Podíváme se do historie, jak řešil problém Archimédés, ale využijeme i současné možnosti, např. internet.

Je těžké udržet rovnováhu na tenké kladině. A to nejsme nad propastí. Není však důležité, jak vysoko jsme nad zemí, ale… Na čem vlastně závisí stabilita těles? I na tuto otázku naleznete odpověď, a co víc – vyzkoušíte si přejít po houpající se lávce.

Energie nemůže sama o sobě vzniknout ani zaniknout, jen se mění její druh – to je základní zákon  fyziky a tohoto světa. Jak to je s konáním mechanické práce a přeměnou pohybové a polohové energie, na to se podíváme na dalším pracovišti.

Ze stěn v této expozici nás budou sledovat inteligentní oči známých fyziků. Obrazy jsou doplněny krátkým životopisem každého z nich a jejich největšími úspěchy.