Energie

    

Kde všude lidé od pravěku až po současnost využívali a využívají různé druhy energie?

Pračlověk dokázal využít ohně z bleskem zapáleného stromu. Co všechno dokáže současný člověk? Jaká energie se skrývá ve svalech člověka?

V této expozici dostaneme odpovědi nejen na tyto otázky. Porovnáme možnosti získávání energie z různých zdrojů a společně se podíváme nejen do historie, ale i na nejmodernější možnosti.

Na jednotlivých pracovištích si vyzkoušíme složit modely energetických zdrojů, zároveň je využijeme na pohon různých zařízení.

Abychom správně pochopili velikost  získaných a naměřených veličin, zapojíme i vlastní tělo.

Kdy byla poprvé využitá pára? Když se nám podaří sestrojit jednoduchý parní stroj, nebude těžké popsat jeho princip a využít ho na pohon jiných zařízení.

Podíváme se na souboj dvou velkých osobností fyziky T. A. Edisona a N. Tesly v jejich protichůdných názorech na praktické využití proudů – stejnosměrného anebo střídavého. Kdo vyhrál? Nebo se používají oba druhy? Zjistíme to pomoci jednoduchých pokusů.

Oheň byl využíván člověkem již od počátku jeho existence. A jak dokážeme využít tepelné energie v současnosti? Je nám vše jen prospěšné? K odpovědi nám pomohou jednoduché pokusy z termiky. Na stěnách v této expozici můžeme vidět přírodní scenérii, ve které jsou umístěny různé typy elektráren. Vše je doplněno konkrétní fotodokumentací.