Střední školy

Přírodovědný kroužek žáků SPŠ Otrokovice
Přírodovědný kroužek pracuje na SPŠ Otrokovice již druhým rokem a navštěvují ho žáci se zájmem o přírodu a přírodní vědy. Mezi oblíbené činnosti členů kroužku patří vycházky do přírody v okolí školy, pozorování proměn přírody v různých ročních obdobích a dokumentace těchto změn. Členové kroužku také již prováděli základní hydrologická měření a pomocí naměřených dat vyhodnotili kvalitu vody (včetně obsahu různých chemických prvků a látek) ve vodní nádrži Štěrkoviště v blízkosti školy. Žáci pracují i s laboratorními přístroji a vybavením, například s mikroskopy, a uskutečnili třeba pokus zaměřený na izolaci kofeinu z přírodních materiálů. Studenti sdružení v kroužku si rovněž vyzkoušeli zajímavé praktické činnosti s atraktivními výsledky, jako je výroba ručního papíru, vonných svíček i gelových mýdel. Členové kroužku nezřídka využívají expozice ve vědecko-technickém parku...
 
Volnočasové aktivity žáků střední školy – SPŠ Otrokovice
Volnočasové aktivity žáků střední školy – SPŠ Otrokovice V rámci realizace projektu zahájili činnost volnočasové aktivity také pro žáky naší školy. Od školního roku 2013/14 pracují žáci ve čtyřech kroužcích, z nichž je každý zaměřen na jinou činnost. V rámci této aktivity jsou využívány jednak prostoty parku Experimentárium, ale také jeho vybavení a pořízené pomůcky. V řadě případů se jejich členové podílí na fungování expozic, některé exponáty přímo vytváří. Přehled volnočasových aktivit pro žáky SPŠ a výběr z jejich činnosti: Přírodovědný kroužek – měření kvality vody v nádrži Štěrkoviště, zjišťování stavu počasí, výroba ručního papíru, práce s elektronovým mikroskopem, sběr přírodnin apod. Chemický kroužek – zajímavé chemické pokusy, technologické postupy při zpracování plastů, výroba mýdla, svíček… Technický kroužek I. – stavba plně funkčního homologovaného sportovního v...