Chemie

V rámci expozice se zapojíme do Putování za živou vodou. Voda je sice jednoduchá, ale velmi zajímavá a důležitá chemická sloučenina. Budeme společně poznávat některé vlastnosti vody, vlastnosti dalších chemických sloučenin v různých druzích vod obsažených. Zejména takových, které mají příznivý vliv na lidské zdraví.

Pro poznávání je připraveno 13 pracovišť. Naučíme se provádět chemické pokusy, které lze vyzkoušet i doma. Žáci si mohou vyzkoušet některé zajímavé laboratorní chemické pokusy, seznámí se s činností některých moderních chemických přístrojů – například plynového chromatografu, ionosepu, spektrometru, elektronového mikroskopu.

Práce v chemické laboratoři jistě každého nadchne.

V expozici můžete využívat interaktivní výukové panely, zkoumat vlastností látek zajímavými chemickými pokusy, zkoumat vlastnost látek i laboratorními chemickými pokusy, sledovat zabarvení plamene chemickými prvky, modelovat struktury chemických sloučenin, provádět kolorimetrické stanovení aniontů ve vodě, měřit měrnou vodivost vodných roztoků, pozorovat dělení látek chromatografií na tenké vrstvě, měřit absorpčních spektra sloučenin, stanovovat obsah kationtů ve vodě, sledovat alkoholů plynovou chromatografií, izolovat kofein, sledovat látky a živočichy při stotisícinásobném  zvětšení na elektronovém mikroskopu.