Moderní technologie

Vyhledávání ukrytých elektrických kabelů pod omítkou, vyhledávání věcí v potrubí kamerou, zjišťování úspory vody perlátory, měření podtlaku, měření množství tepla, zjišťování úniku tepla z prostoru pomocí termokamery, zjišťování, kolik tepla vytvářejí zařízení, která nejsou určená k vytápění, vytváření 3D klipů kamerou k dokumentaci prováděných činností, výroba elektřiny pomocí fotovoltaiky, dálkové ovládání elektrických zařízení v moderním domě, hospodárné spotřebiče, apod. Expozice umožní žákům prakticky vyzkoušet, porovnat, změřit, ovládat zařízení, která jsou běžná v mnohých moderních domech, dovědí se mnoho informací o zařízeních, která mají ve svém bytě nebo domě a o trendech, kterými se tvorba moderního domu ubírá. Zjistí, čím je vhodnější vybavit si dům a kuchyň – která zařízení jsou úspornější, rychlejší, výkonnější (indukce, mikrovlnné záření, el. spirála, elektrická plotýnka apod.)

       

Úspora vody perlátory: Množství spotřebované vody lze snížit použitím perlátorů – spořičů vody. Pomocí 4 různých druhů spořičů zjišťujeme, který z nich umí uspořit nejvíce vody.

U manometr: Velikost tahu nebo tlaku lze zjistit U-manometrem. Trubicovým manometrem (tahoměrem) si může každý zjistit, jaký je schopen vyvinout tah svými ústy.

Měření tepla termokamerou: Termokamera je přístroj, který měří množství produkovaného tepla různými stroji, materiály, zařízeními atd. Na panelu s různými žárovkami lze zjistit, jaké množství tepla se uvolňuje když svítí žárovka o výkonu 25 W nebo 60 W.

Interaktivní výukový systém: Tento výukový systém zahrnuje několik vzájemně propojených celků: Hydraulika otopných těles, Chladicí jednotka fan-coil, Tepelné čerpadlo vzduch/voda, Solární ohřev vody, Rozvaděč tepla a Akumulace tepla. Využívá se při výuce žáků oboru vzdělání Instalatér v předmětech Vytápění, Odborná cvičení a Instalace vody a kanalizace.

Inspekční kamera do potrubí: Ucpané potrubí lze opravit v případě, že najdeme místo, kde je závada. K tomu slouží kamera umístěná na konci kabelu. Obraz kamery se přenáší na obrazovku, takže lze v ucpaném místě zjistit i předmět, kde uvízl v potrubí.

Měření spotřeby energie u jednotlivých spotřebičů: Množství energie odebrané spotřebiči v kuchyni lze snadno a přesně odečítat na digitálním elektroměru. Tento elektroměr ukazuje na displeji spotřebu energie jednotlivých spotřebičů.

Detekce kovů: Vrtat otvory do stěny pro připevnění poličky lze do míst, kde nejsou vedeny elektrické kabely. Pro zjišťování přesného místa vedení elektrických kabelů pod omítkou slouží detektor kovů. Detektor svítí zeleně v místech, kde kabel není veden. Červeně svítí detektor v místě, kde je elektrický kabel veden.

Mům, dálkové ovládání: Moderní domy a byty jsou vybaveny moderními a hospodárnými elektrickými spotřebiči. Mnoho z nich se ovládá dálkovým způsobem. Není to jen dálkovými ovladači, ale také chytrými telefony, počítači, tablety apod. 

WC v řezu: Klasický záchod v řezu se splachovacím zařízením ukazuje koloběh vody. Tento exponát je uprostřed místnosti, takže je možno jej obejít dokola. Pomocí zabudovaného čerpadla pod WC mísou dochází ke koloběhu – doplňování vody do nádržky po spláchnutí.

Model moderního domu: Vyrobený model moderního domu s ručním nebo programovaným ovládáním je vyroben ze dřeva a má plochu 1 x 1 m. Lze u něj rozsvěcovat/zhasínat světla v jednotlivých místnostech, vytahovat/stahovat žaluzii a zapínat/vypínat topení. Před vchodovými dveřmi je osazeno pohybové čidlo, které dává pokyn k otevření dveří.

Robotický vysavač: Běžným pomocníkem v moderních domácnostech je dnes již také robotický vysavač. Lze jej naprogramovat nebo vytýčit trasu čištění podlahy či koberce pomocí omezovacích věží, který pustí vysavač do vymezeného prostoru.