Experimentárium

Na střední průmyslové škole v Otrokovicích se podařilo v roce 2013 objevit nový chemický prvek. Před objevem v Otrokovicích byl posledním objeveným prvkem prvek s protonovým číslem 117, jehož prvních několik jader syntetizovali ruští vědci v roce 2010.

Všechny prvky až po prvek č. 116 a ještě i prvek č. 118 byly objeveny dříve než prvek č. 117. Prvek číslo 117 zatím nemá jméno, protože vědci tradičně vyčkávají až do nezávislého potvrzení objevu. Prvek objevený v Otrokovicích má však výjimečné postavení v periodické tabulce a dostal své jméno nedlouho po svém objevu…Experimentárium.

Latinský název: Experimentárium
Český název: Experimentárium
Chemická značka: Ex
Protonové číslo: 2014

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 

Centra přírodovědného a technického vzdělávání žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji.

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji formou spolupráce škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol.

V rámci spolupráce středních škol a základních škol jsou  realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky středních a základních škol. Další spolupráce probíhá formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků základních škol.

Současně proběhla modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům je poskytována metodická podpora; přínosem pro ně a  žáky jsou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.

Na projektu spolupracuje ve Zlínském kraji 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání.

V SPŠ Otrokovice vzniklo v rámci tohoto projektu Experimentárium - budova vybavená unikátními učebními

pomůckami, jako je např. elektronový mikroskop, 3D tiskárna, 3D kino, běžecká dráha, plavební komora, byl postaven inteligentní dům vybavený moderními přístroji a mnoha dalšími pomůckami pro výuku přírodovědy, fyziky, chemie, mechaniky, které si žáci mohou sami vyzkoušet.