Sdílená výuka

Sdílená výuka je označení výuky žáků základních škol v prostorách střední školy, výuky s vybavením střední školy a pod vedením učitelů střední školy, ale v rozsahu vzdělávacích programů základních škol.

3.- 4.2.2015 - Chemie, ZŠ Trávníky
Ve dnech 3. a 4. 2. 2015 proběhla v expozici Chemie v Experimentáriu sdílená výuka žáků tříd 8. A, 8.B  ze ZŠ Trávníky Otrokovice. V rámci sdílené výuky si žáci vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy (nehořlavý kapesník, vybuchující sopka, kouzelná baňka). Plnili také pracovní úkoly na jednotlivých pracovištích expozice -  chromatografické rozdělení barviv v barevných popisovačích, kolorimetrické stanovení obsahu dusičnanů ve vodě, měření pH nápojů pomocí přístroje LabDisc, pozorování zabarvení plamene pomocí spektroskopu. Při sdílené výuce se žáci přesvědčili, že chemie může být pro mladou generaci nejenom poučná, ale i zábavná.  
 
6.2.2015 - Chemie, 2. ZŠ Napajedla
Sdílená výuka v expozici Chemie v  pátek 6. 2. 2015 probíhala v naší SPŠ Otrokovice sdílená výuka žáků 2. ZŠ Napajedla, třídy  8.B  v expozici Chemie. Žáci si v laboratořích vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy, vyrobili si voňavé mýdlo, v prezentaci se podrobněji se seznámili s významnými chemiky a ve 3D kině shlédli film o významu vody, jejím využívání a nutnosti s touto cennou surovinou velmi šetřit. V laboratořích je nejvíce zaujal velmi efektní chemický pokus zvaný "hořící ruce". Je třeba dodat, že i když pokus vypadá velmi nebezpečně, žáci nebyli nijak ohroženi. Stane se někdo z nich také chemikem? M. Homolková, projektová manažerka
 
27.-29.1.2015 - Moderní technologie, ZŠ Mánesova Otrokovice
Sdílená výuka ZŠ Mánesova Otrokovice v Experimentáriu v expozici Moderní technologie. Ve dnech 27. až 29. ledna 2015 proběhla v Experimentáriu sdílená výuka tříd Základní školy Mánesova z Otrokovic. V těchto dnech se zúčastnili výuky žáci ze tříd 8. A, 8. B a 8. C. Všichni žáci nejprve shlédli film v 3D projekci. Pak si ověřovali své technické znalosti pomocí testu. V testu bylo 20 otázek. Na výběr byly 3 možné odpovědi, z nichž jedna byla správná. Žáci a žákyně s nejlepšími výsledky testu dostali sladkou odměnu. Podrobně se žáci seznámili s dlouhodobým úkolem, který budou plnit od února do května 2015. V červnu 2015 v Experimentáriu představí své práce a tyto práce budou ohodnocené. Žáci nejlepších prací dostanou odměnu. Žákům byla vysvětlena funkce 3D tiskárny. Tuto tiskárnu viděli při práci, když se tiskly různé tvarově zajímavé výrobky. S&nb...
 
Odborná motivační přednáška pro expozici Elektřina a magnetismus
Dne 10. 12. 2014 se uskutečnila odborná motivační přednáška pro žáky základních škol zapojených do projektu Centra vzdělávání, ale i pro žáky z jiných základních škol Zlínského kraje. Přednáška měla název „Co bude až…… dojde ropa“. Přednášel doc. Ing. Vaněk z Vysokého učení technického v Brně. Přednášky se zúčastnily základní školy Křiby Zlín, Tlumačov, Halenkovice. Svou přednášku doplňoval video prezentací a ukázkami využití jiných zdrojů elektřiny při pohonu auta, elektrárny apod. Ve své přednášce žáky seznámil s historií vývoje společností založené na využívání dřeva jako zdroje energie, s analogií tohoto vývoje. Protože naše společnost je založena na využívání ropy a fosilních paliv, poukázal přednášející na  propast mezi objemem produkce ropy a fosilních paliv a nově objevenými zásobami. Další částí přednášky byla informace o  způsobech, jak nahradit ropu, aby lids...
 
Aktivity LARP
V rámci sdílené výuky přicházejí žáci základních škol do SPŠ Otrokovice, aby absolvovali výuku zvoleného předmětu v prostorách  střední školy – v Experimentáriu. Při této výuce využívají učební pomůcky a pracovní listy, které pro ně připravili vyučující SPŠ.,  Jednou z aktivit sdílené výuky je zv. LARP – hrané aktivity s cílem žáky zaujmout,  motivovat je pro práci, bádání, hledání řešení. V měsíci listopadu žáci absolvovali LARP v expozici Moderní technologie, Jednoduché stroje, chemie. Žáci byli touto formou výuky nadšeni, neboť jejich průvodci-lektoři si pro ně připravili velmi zajímavý program. Fotky najdete zde.
 
Odborná motivační přednáška
Přednáška má za úkol žákům ukázat možnosti vědy, techniky, motivovat k přemýšlení, k samostatné práci, hledání způsobů pochopení daného tématu, úkolu. Přednášet budou jak známí populátoři vědy, tak odborníci z vysokých škol, odborných pracovišť, výzkumníci, vědci.
 
Aktivita LARP
LARP (Live Action Role Play) je aktivita, která hranými příběhy navodí atmosféru bádání, zkoušení, výzkumu, motivuje k řešení situace, problému. Prostřednictvím hry jde také o interakci, logické uvažování, podnícení k sebepoznávání a sebevzdělávání.
 
3D projekce odborných filmů
Při další návštěvě Experimentária v SPŠ Otrokovice proběhne promítání odborných filmů na zvolené odborné téma ve 3D kině. Součástí projekce bude také řízení diskuse k uvedené problematice.
 
Prohlídka zvolené expozice
Jednotlivé expozice budou uspořádány vybaveny jak pomůckami vhodnými pro optimální věkovou kategorii žáků základních škol tak i střední školy. Co nejvíce pomůcek bude interaktivních, tzn. že si je žáci budou moci vyzkoušet, sami ovládat, pozorovat, hledat, bádat, zkoumat apod.
 
Odborná exkurze
Odborná exkurze je doplněním informací pro danou vzdělávací oblast a poznání různých technických, fyzikálních a přírodních jevů v praxi. Jsou připraveny exkurze do významných firem, na technické památky, návštěvy významných technických a přírodních děl.
 
Prezentace vlastní práce
Při aktivitách v Experimentáriu v SPŠ Otrokovice budou žáci plnit různé vzdělávací a poznávací úkoly. Po absolvování ostatních aktivit sdílené výuky se žáci základních škol sejdou, aby prezentovali výsledky své dlouhodobé práce.