Aktuality

Přednáška s promítáním: Druhá cesta inženýrů Hanzelky a Zikmunda (22. 2. 2017)
Muzeum jihovýchodní Moravy Vás srdečně zve na Přednášku s promítáním Druhá cesta inženýrů Hanzelky a Zikmunda – dne 22.2.2017 od 17 hodin  v promítacím sále Experimentaria SPŠ Otrokovice . Přednáší RNDr. Petr Novotný.
 
Experimentarium hostí 1. Krajské kolo odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá 1. Krajské kolo odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“. Akce proběhne 8. února v našem Experimentáriu. Cílem soutěže je podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ a rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami. Vícegenerační týmy se budou sestaveny z žáků základních a středních škol, kteří budou za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogického pracovníka společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Úkolem je sestavit konstrukci zařízení a zprovoznit jej, dle předchozího zadání v časovém limitu 2 - 3 hodin. Soutěž bude zahájena v 10 hodin. Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměř...
 
Experimentarium bylo oceněno na 16. krajské konferenci věnované EVVO
Ve čtvrtek 1. prosince se konala v Baťově institutu 14/15 XVI. Krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji pořádaná neziskovou organizací Líska.  Naše Experimentarium bylo oceněno v sekci vzdělávacích organizací. Ocenění právem převzal manažer projektu Otakar Pancner. Za ocenění děkujeme a budeme i nadále hravou formou vzdělávat nejen žáky základních a středních škol, ale širokou veřejnost, která má zájem o vědu, techniku i životní prostředí. 
 
Naši školu a vědecko-technický park Experimentarium navštívila ministryně školství Kateřina Valachová
V pondělí 19. září navštívila naši školu ministryně školství Kateřina Valachová v doprovodu Petra Navrátila, radního Zlínského kraje pro školství.   Ve čtrnáct hodin uvítali ředitel školy Libor Basel a manažera  vědeckotechnického parku Experimentaria Otakar Pancner paní ministryni Valachovou na naší škole a provedli ji Experimentariem. Paní ministryne si prohlédla všechna tematická patra a některé exponáty si osobně vyzkoušela. Zaujaly ji například muší brýle, hmatové pexeso nebo autodráha. "Tento ojedinělý projekt mne velmi oslovil pro svou pestrost a názornost exponátů, odvážím si od Vás domácí úkol. Budu se snažit pomoc se zajištěním dopravy žáků základních škol ze vzdálenějších obcí a měst", nechala se slyšet ministryně Valachová. po prohlídce Experimentaria.  Ve svém nabitém programu si našla ministryně Valachová čas na krátkou besedu s vedením školy o problémech odborného škols...
 
Den bez aut 22. září 2016
Střední průmyslová škola Otrokovice se zúčastní akce, kterou pořádá DDM Sluníčko a město Otrokovice 22. září u příležitosti Dne bez aut v rámci Evropského týdne mobility. 16. září začíná Evropský týden mobility, který má sloužit lidem po celém světě, k připomenutí jak jsou škodlivé a znečišťující látky z aut, a zároveň poukázat na různé alternativy dopravy. Jezdí autobusy na zemní plyn, které jsou ekologičtější, všude se dá dostat například na kole, pěšky procházkou. Pravdou je, že i výrobci automobilů mají stanoveny emisní limity a sami se snaží vyvinout alternativní pohony do automobilů, např. vodíkový pohon či elektromobil.  Akce začíná v 15:00 v parku u Polikliniky a bude končit v 18:00 hodin.  Experimentarium nabídne ve svém stanu k vyzkoušení opilecké brýle, střelbu na koš nebo například trebuchet. Co že se skrývá pod slovem trebuchet? Trebuchet je obléhací zbraň pracující ...
 
ZŠ Mánesova Otrokovice v Experimentariu
V pondělí 16. listopadu navštívili žáci ZŠ M8nesova Otrokovice Experimentarium v rámci Přírodovědného dne. Pro každý ročník byl připraven speciální program, a tak si přišli na své jak prvňáčci, tak i deváťáci. Ti se právě v těchto dnech rozhodují, kam budou dále směřovat jejich kroky. Podle reakcí návštěvníků můžeme soudit, že je připravený program nadchl. Exprimentarium tak přispělo k podnícení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů, které jsou v současné době jedny z nejpreferovanějších. Fotografie z akce jsou umístěny v sekci fotogalerie.
 
Noc vědců na UTB se vydařila
Dne 25. září se Experimentárium představilo návštěvníkům Noci vědců na Univerzitě Tomáše Bati na fakultě technologické. Zájem byl veliký a všem se naše expozice líbili a s radostí a zvědavostí dětem vlastní zkoušeli všichni na vlastní kůži vědecká pracoviště.  Úsměvy nad právě vyrobenými mýdélky bylo vidět u všech malých mýdlařů, maminky vše pozorně pozorovaly a braly inspiraci pro domácí výrobu. Hlasité výkřiky a tleskání bylo slyšet z expozice plazmatických modelů. Tatínkové se rádi zapojili do zapojování elektrických obvodů stavebnice Merkur a zavzpomínali na staré časy. Zapojit mozkové závity bylo potřeba i v expozici hlavolamů. V prostoru našeho miniExperimentaria bylo rušno po celou dobu akce. Foto k nahlédnutí ve fotogalerii 25.9.2015 Noc vědců.
 
Experimentarium se účastní Noci vědců 25. září na Univerzitě T. Bati
V pátek 25. září 2015 od 16:00 do 21:00 hodin se bude konat Noc vědců na Univerzitě T. Bati ve Zlíně (Fakulta technologická). Noc vědců je jednou z největších akcí pro podporu a popularizaci vědy, které se na světě konají. Tato celoevropská akce probíhá na desítkách míst v České republice. Jejím cílem je přiblížit lidem práci vědců a skrze zábavný program ukázat široké veřejnosti důležitost a zajímavost vědy a probudit v nich tak buňky pro vědu. Vědci v tento jeden večer představují široké veřejnosti svoji práci v netradičním světle, účastní se společně kulturního programu a spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování. Díky Noci vědců přestávají mezi veřejností kolovat mýty o podivínech v bílých pláštích, kteří jsou tak trochu mimo realitu. Vědci se zde prezentují jako lidé, kteří mají své rodiny, problémy a koníčky, ale hlavně ukazují, jak prospěšná a důležitá jejich práce pro sp...
 
Den otevřených dveří v Experimentáriu 27. 6. 2015
Poslední sobotu v červnu se otevřely v odpoledních hodinách dveře Experimentaria pro všechny, koho zajímá věda, člověk, technika, moderní technologie a k tomu všemu si i moc rád hraje.  Byl zde vystavený náš nový „sporťák“ Kaipan, jinak dílo technického kroužku, který pracuje na SPŠ Otrokovice pod vedením zkušeného profesionála, učitele praktického vyučování pana Vlastima Šrámka. Kaipan poutal zaslouženou pozornost a snad všichni chtěli alespoň na chvilku usednout do kokpitu a v duchu se hnali s větrem o závod. Návštěvníci, kterých mimochodem přišlo 148, měli zájem o dokončený model kolejiště Merkur, 3D kino, satelity, kladky …. zkrátka o vše kde našli nejen pobavení, ale i poučení. Mnozí odcházeli bohatší o spoustu nových poznatků z fyziky, matematiky, přírodovědy, techniky atd. A to je právě to, čím chce projekt Experimentaria oslovit nejen základní a střední školy Zl...
 
Technický kroužek I.
Nejpodstatnější činností žáků v technickém kroužku I. v rámci projektu je sestavování a zprovoznění vozidla Kaipan. Základem je podvozek auta Škoda Favorit, který se úplně předělává na dvojmístný sportovní automobil pomocí stavebnice Kaipan. Stavebnice ovšem neobsahuje všechny díly, naopak řadu z nich je nutno „na koleně“ vyrobit, upravit, dopasovat. Práce se rychlým tempem blíží ke svému závěru. V květnu probíhaly testy motorové části, měření teplotních polí motoru pomocí termokamery a seřizování brzdových systémů. V červnu zbývají dořešit poslední úpravy na elektroinstalaci a finální úpravy na designu vozu. Pak nastane ta očekávaná chvíle, na kterou se všichni těší – nasednout, nastartovat a testové jízdy mohou začít! Foto k nahlédnutí.
 
Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek je zajímavou mimoškolní aktivitou a jeho přitažlivá náplň podporuje zájem žáků především o přírodu a její poznávání. Letos tedy studenti na přírodovědných vycházkách nejen sledovali a dokumentovali změny jarní přírody, ale rovněž sbírali a určovali rostliny a sestavili z nich herbář; při další venkovní aktivitě např. pracovali s GPS navigací. Kromě toho využívali i expozice vědecko-technického zařízení Experimentárium. Zde členové kroužku třeba prováděli aktivity jak s populární stavebnicí Merkur, tak pracovali se složitým a na přesnost obsluhy vysoce náročným elektronovým mikroskopem. Další důležitá náplň činnosti přírodovědného kroužku spočívala v odběru vzorků vody řeky Dřevnice a následném stanovení hydrologických hodnot vzorků, konkrétně pH, průhlednosti a vodivosti vody a obsahu kyslíku, dusičnanů, dusitanů, BSK a CHSK v ní. A právě s těmito výsled...
 
Gymnázium TGM Zlín v Experimentáriu
První červnové úterý navštívila skupina žáků z tercie Gymnázia TGM Zlín vědeckotechnický park Střední průmyslové školy v Otrokovicích. Studentům se nejvíce líbila expozice zaměřená na fyziku, chemii a biologii. Hravě, zábavně, ale zároveň zajímavě a vědecky. Tak probíhalo školní dopoledne zlínských gymnazistů, kteří využili nabídky Střední průmyslové školy Otrokovice, která provozuje v rámci projektu Centra vzdělávání nový vědeckotechnický park Experimentárium.  V areálu střední školy za využití pedagogických zkušeností pracovníků školy prošli s fyzikářem a třídním učitelem Albertem Vackem expozice zaměřené na konkrétní vědní obory jako je fyzika, chemie, biologie či obráběcí stroje. Návštěvníci byli překvapeni vybavením, nápaditostí i výkladem odborného průvodce. Vyzkoušeli si práci s pájkou, termokamerou, pomůckami pro instalaté...
 
Experimentárium v SPŠ Otrokovice
Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském regionu. Studentům poskytuje komplexní přípravu v oborech zakončených maturitní zkouškou a výučním listem. Konkrétně je zaměřena na obory chemický, strojírenský, služby, elektro a stavební. Experimentárium ve Střední průmyslové škole Otrokovice vzniklo v rámci projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Cílem práce v Experimentáriu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní. V České republice je více komerčních vědeckotechnických parků a každé z nich je něčím ojedinělé. Naše Experimentarium je jako jediné vybudováno v areálu střední školy a je střední školou provozováno a využívá pedagogické zkušenosti vlastních učitel...
 
Třítisící návštěvník v Experimentáriu
Experimentárium v SPŠ Otrokovice již navštívily přes 3 tisíce návštěvníků  Dne 14. dubna 2015 jsme v Experimentáriu přivítali třítisícího návštěvníka, studenta SPŠ stavební z Valašského Meziříčí, kteří v prostorách vědeckotechnického parku absolvovali výuku zaměřenou na technické vybavení budov, konkrétně si přišli prohlédnout a vyzkoušet výukový ESL panel a další technologická zařízení pro moderní vybavení staveb. Velmi nás těší, že školy z regionu Zlínského kraje, které přijdou do Experimentária, mají zájem o konkrétní výukový program, ať je to z oboru chemie, fyziky, 3D technologií nebo se zajímají o práci s elektronovým mikroskopem apod. Škola již nyní připravuje návrhy programů, na které chce do Experimentária zvát školy, aby mohly i ony využívat vybavení našeho Experimentária. Duben 2015,  M. Homolková, projektový manažer Foto k nalezení zde.
 
Den otevřených dveří
V sobotu dne 28. března 2015 probíhal další z řady Dnů otevřených dveří v Experimentáriu ve Střední průmyslové škole Otrokovice. Návštěvníci, většinou rodiče s dětmi, si přišli Experimentárium prohlédnout, ale také vyzkoušet si nejrůznější exponáty, jako např. dvě autodráhy, běžeckou dráhu, mohli shlédnout  3D filmy v našem kině. Děti si také vyzkoušely vytvořit obrovské bubliny, pohrály si s magnety, s merkurem, půjčily si termokameru a další zajímavé věci. Všichni  obdivovali, jak moc umí zvětšovat elektronový mikroskop a jak díky němu mohou vidět pro  oko neviditelné věci. Velká vláčková dráha zaujala naprosto všechny, kteří do Experimentária v sobotu přišli. V knize návštěv se objevily samé pochvalné komentáře. Na foto se můžete podívat zde.
 
EXPERIMENTÁRIUM V SPŠ OTROKOVICE
Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském regionu. Studentům poskytuje komplexní přípravu v oborech zakončených maturitní zkouškou a výučním listem. Konkrétně je zaměřena na obory chemický, strojírenský, služby, elektro a stavební.. Experimentárium ve Střední průmyslové škole Otrokovice vzniklo v rámci projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Cílem práce v Experimentáriu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme  ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní. V České republice je více komerčních vědeckotechnických parků a každé z nich je něčím ojedinělé. Naše Experimentárium je jako jediné vybudováno v areálu střední školy a je střední školou provozováno a využívá pedagogické zkušenosti vlastních...
 
Zlaté ruce, aneb řemeslo má budoucnost
Rádi bychom Vás opět pozvali do našeho stánku na Zlaté ruce, a to již tuto sobotu 28.2.2015 do OC Centro Zlín. Přijďte si vyrobit hlavolam z měděného drátu a nebo si jen tak vyzkoušet práci řemeslníka. Těšíme se na Vás...
 
Zábavná chemie v OC Centro Zlín
V sobotu 21.2.2015 jste mohli navštívit náš stánek v OC Centro Zlín a vyzkoušet si jak vypadá Zábavná chemie, aneb staň se na chvílku alchymistou. Podle reakcí návštěvníků a zájemnů o tento obor, si troufáme říci, že se nám tato akce opět vydařila :-). Jak to v sobotu u nás vypadalo, se můžete podívat v naší fotogalerii. 
 
Máme stánek... měsíc hraní
Jak už jsme Vás informovali, máme v OC Zlín krásný stánek, plný modelů, her a zajímavostí. Na každou sobotu v měsíci únoru, jsme pro Vás připravili jinou hru a to vždy od 10:30 - 17:30 hodin.  KAŽDOU SOBOTU JINÁ HRA VŽDY 10:30 – 17:30 HOD. 7. 2. 2015  - Kdo si hraje, nezlobí. Modeláři SPŠ Otrokovice – RC modely aut, Merkur je dokonalá hračka - kdo si hraje, nezlobí 14. 2. 2015 - Valentýn pro děti – nazdob si perníkové srdce pro mámu, tátu, bráchu, ségru, kamaráda či kamarádku 21. 2. 2015 -  Zábavná chemie – staň se na chvilku alchymistou 28. 2. 2015 - Zlaté ruce – výroba hlavolamů z měděného drátu - vyzkoušej si práci řemeslníka
 
Předávání vysvědčení v Experimentáriu
Žáci 7. třídy Základní školy Trávníky Otrokovice měli při předávání vysvědčení netradiční prostředí. Vysvědčení totiž dostávali v prostředí Experimentária ve Střední průmyslové škole Otrokovice, kde před tím absolvovali výuku fyziky. Doufáme, že prostředí vědeckotechnického parku bude mnohé z nich inspirovat ke studiu přírodovědných nebo technických oborů na střední škole. Jejich známky a mnoho žáků s vyznamenáním na vysvědčení jsou k tomu dobrým předpokladem.  
 
Zahraniční návštěva v Experimentáriu
Experimentárium přivítalo i zahraniční návštěvníky V úterý 3. února 2015 navštívilo Experimentárium více než 50 hostů – studentů, žáků a pedagogů z  Finska, Německa, Portugalska, Malty a Lotyšska, které doprovázeli i čeští žáci a pedagogové ze ZŠ Trávník Přerov. Tématem jejich setkání v ČR a také návštěvy v Experimentáriu byla voda, její efektivnější využívání a neznečišťování. Studenti a jejich učitelé se zastavili také v expozici Chemie, kde prováděli analýzu vody z jezera Štěrkoviště. Pod vedením Mgr. Šnajdara  měřili teplotu vody, její průhlednost, vodivost a množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. V Experimentáriu hosté byli nadšeni mnoha exponáty, které si i vyzkoušeli a ocenili práci všech, kteří se na vybudování a chodu tohoto vědeckotechnického parku podílejí.
 
Únor 2015 MĚSÍC HRANÍ
Vážení příznivci Experimentária, rádi bychom Vás pozvali na akci MĚSÍC HRANÍ, která bude probíhat po celý únor v OC Zlín. Experimentárium je jedním z hlavních partnerů této zajímavé akce. Budete mít jedinečnou možnost poznat a vyzkoušet si hračky, se kterými si hráli naši rodiče a prarodiče. Najdete nás v obchodní pasáži OC Zlín ve stánku naproti Bati. Všichni jste srdečně do naše „hracího stánku“ zváni. 
 
Experimentárium se stále rozvíjí
Experimentárium ve Střední průmyslové škole Otrokovice, které vzniklo v rámci projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, denně vzdělává desítky žáků základních škol Zlínského kraje a studentů Střední průmyslové školy Otrokovice. Kromě v projektu zakoupených přístrojů, zařízení a pomůcek je pro provoz zařízení třeba také  různý spotřební materiál, např. pro 3D tiskárnu, pro elektronový mikroskop, další vzorky, pro expozici Obráběcí stroje další nářadí apod. Proto Střední průmyslová škola Otrokovice spolupracuje v rámci projektu také s mnoha firmami, které nám pomáhají doplňovat některé pomůcky, vyrábět je, zásobují nás spotřebním materiálem pro provoz našich přístrojů a zařízení. Jsou to např. firma Continental–Barum, která nám dodala elektroniku  a pomáhá s provozem běžecké...
 
Návštěva z UTB Zlín, FaME
Dne 20. ledna 2015 navštívila naši školu a Experimentárium  děkanka Fakulty managementu a ekonomiky prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková. S ředitelem školy panem Mgr. Baselem, projektovou manažerkou Experimentária Mgr. Homolkovou a průvodcem po Experimentáriu p. Pancnerem projednávali možnosti spolupráce v oblasti využití Experimentária a nabídky akcí pro motivaci ke studium přírodovědných a technických oborů na střední i vysoké škole.
 
Učitelé ZŠ TGM Otrokovice v Experimentáriu
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 navštívili Experimentárium učitelé ze ZŠ TGM. Prohlédli si ve všech 4 podlažích 7 expozic, shlédli 3D film v kině. Zajímali se o mnoho zajímavých věcí ve všech expozicích.
 
Noc alchymistů-fotky
Dne 11.12.2014 proběhla na naší škole další úspěšná akce a to NOC ALCHYMISTŮ. Tato akce přilákala mnoho dětských zvědavců, ale i jejich rodičů. Podle ohlasů z řad návštěvníků, se tato již tradiční akce setkala opět s velikým nadšením a doufáme, že ji budeme moci v příštím roce opět zopakovat. Jak to celé probíhalo, se můžete podívat do fotogalerie. 
 
Noc alchymistů
SPŠ Otrokovice Vás zve na NOC ALCHYMISTŮ, která se uskuteční dnes 11.12.2014 od 17:00 do 19:30 hodin. Jste srdečně zváni. 
 
Den otevřených laboratoří a dílen, Noc alchymistů
Střední průmyslová škola Otrokovice a Experimentarium Otrokovice Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH LABORATOŘÍ A DÍLEN, který proběhne v úterý 2.12.2014.  Dále Vás zveme na velice zajímavou podívanou a to NOC ALCHYMISTŮ, která se bude konat 11.12.2014 od 17:00 - 19:30 hodin v prostorách SPŠ Otrokovice. Jste srdečně zváni. 
 
Den otevřených dveří
Střední průmyslová škola Otrokovice a Experimentarium Otrokovice Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v pátek 7.11.2014 od 8:00 do 17:00 hodin, a v sobotu 8.11.2014 od 8:00 do 12:00 hodin. Jste zváni.  Budoucnost je to, na co si již dnes můžeme sáhnout!
 
Přednáška jednoduché fyzikální pokusy
31.10.2014 - V rámci sdílené výuky v projektu Centra vzdělávání se uskutečnila přednáška pro expozici Mechanika s názvem Jednoduché fyzikální pokusy. Přednášela pí. Dr. Renata Holubová z Univerzity Palackého v Olomouci. Přednášky se zúčastnilo téměř 90 žáků ze ZŠ Kvasice a ZŠ Slovenská ve Zlíně.
 
ZŠ Tečovice-exkurze
24.10.2014 - ZŠ Tečovice - Nadšenými návštěvníky Experimentaria dnes byli žáci ze ZŠ Tečovice. S nadšením sledovali supění a houkání vlaků na malé vlakové dráze, vyzkoušeli si "opilecké" brýle, dálkovým ovladačem řídili robotického pavouka a s úžasem sledovali vzorky z elektronového mikroskopu. Bylo toho mnoho, co se jim líbilo a určitě zde nebyli naposledy. Fotky z dnešního dne naleznete zde     
 
Přednáška Moderní technologie
Dne 23.10.2014 se v rámci sdílené výuky konala přednáška pro žáky 8. tříd ZŠ Mánesova Otrokovice, na téma MODERNÍ TECHNOLOGIE. Přednáška byla zaměřena na využití výpočetní techniky, mobilních telefonů apod. Byly představeny vize využití moderních technologií v budoucnu. Pro žáky to bylo zajímavé téma, které je zaujalo i proto, že denně sedí u počítačů s mobilním telefonem v ruce.  Přednáška také upozornila na nebezpečí zneužití při nerozvážném vkládání soukromých informací do veřejných sítí. 
 
Den otevřených dveří
Dne 14.10.2014 proběhl v Experimentariu Den otevřených dveří. Na akci se přišlo podívat necelých 200 lidí, za což jsme velice rádi. Vzhledem k pozitivním ohlasům, nebyla tato akce jistě poslední. Fotky ze včerejšího odpoledne si můžete prohlídnout ve fotogalerii http://experimentarium-otrokovice.cz/?q=gallery&folder=14_10_2014_Den_otevrenych_dveri_Exp
 
Den otevřených dveří 14.10.2014
Zveme Vás i Vaše děti na návštěvu vědeckotechnického parku Experimentarium ve Střední průmyslové škole Otrokovice. Přijďte v úterý 14.10.2014 od 14:00 do 18:00 hodin. Uvidíte unikátní mikroskop, 3D tiskárnu, 3D kino a spoustu dalších zajímavých zařízení, které si můžete vyzkoušet. Kromě jiného můžete poznat, jak vidí hmyz, vyrobíte si obří bubliny, zajezdíte si na autodráze, podíváte se jak vypadají věci v několikanásobném zvětšení, nebo se můžete seznámit s moderními technologiemi nejen v inteligentním domě. Těšíme se na Vás. Fotogalerie z velice úspěšné akce najdete zde. 
 
Science show
Včera se uskutečnila na naší škole science show Dr. Michael Londesborough.   Této jistě zajímavé akce se zúčastnili žáci z 2. ZŠ Napajedla, ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ TGM Otrokovice a Gymnázium Lesní čtvrť Zlín a studenti SPŠ Otrokovice. Celkem asi 140 žáků a studentů. 
 
Žáci ZŠ Kvasice navštívili v rámci kroužku Experimentárium
Ve středu 3.9.2014 v rámci kroužku navštívili žáci ZŠ Kvasice  Experimentáriu SPŠ Otrokovice expozici „Moderní technologie“ Expozice „Moderní technologie“ obsahuje tato stanoviště: Vyhledávání ukrytých elektrických kabelů, Vyhledávání věcí v potrubí, Zjišťování úspory vody pomocí perlátorů, Měření podtlaku (tahu), Měření množství tepla, Dálkové ovládání v moderním domě, Interaktivní výukový systém, Robotický vysavač a Hospodárné spotřebiče. Dále expozice obsahuje modely:  WC mísa v řezu se splachovačem a model moderního domu. Žáci prošli všechna stanoviště, rozdělili se do skupin po dvou a na jednotlivých stanovištích si zkoušeli vyhledávat pomocí detektoru kovů kabely ve stěně, měřili množství tepla produkovaného žárovkou, zářivkou atd. Seznámili se s mnoha novinkami, které se uplatňují v moderně zařízených domech.Fotky najdete zde. 
 
Kalendář akcí
3.9.2014 - kroužek - Moderní technologie 10.9.2014 - kroužek Energie, kroužek Chemie 11.9.2014 - kroužek Mechanika
 
Slavnostní otevření EXPERIMENTÁRIA
Dne 1.9.2014 bylo za účasti významných osobností ze státní sféry tak i ze soukromého sektoru slavnostně otevřeno EXPERIMENTÁRIUM v Otrokovicích. 
 
Něco z aktualit
Dne 1.9.2014 bylo za účasti významných osobností jak ze státní sféry, tak i ze soukromého sektoru slavnostně otevřeno EXPERIMENTÁRIUM v Otrokovicích.