Experimentarium hostí 1. Krajské kolo odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá 1. Krajské kolo odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“. Akce proběhne 8. února v našem Experimentáriu.

Cílem soutěže je podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ a rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Vícegenerační týmy se budou sestaveny z žáků základních a středních škol, kteří budou za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogického pracovníka společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Úkolem je sestavit konstrukci zařízení a zprovoznit jej, dle předchozího zadání v časovém limitu 2 - 3 hodin. Soutěž bude zahájena v 10 hodin.

Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnost práce. Disciplíny jsou vyhodnoceny porotou hodnotitelů na základě předem popsaných hodnotících kritérií. Vítězný tým postoupí do národního kola soutěže, které proběhne 27. dubna v Praze.

„Soutěž pro žáky základních a středních škol a odborníky z firem má za cíl otestovat nejen zručnost a technické myšlení, ale také vzájemnou spolupráci. Cílem soutěže je podpora vztahu dětí k technice a řemeslům,“ informovala Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Soutěž bude zpestřena vystoupením Michaela Londesborougha, známého popularizátora vědy, které začne ve 14 hodin. Po celou dobu soutěže budou otevřeny prostory Experimentária s nabídkou exkurze.

 

Program souteže.doc