Kroužky ZŠ

10. 6. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Napajedla 1
A jsou tu jedny z posledních návštěv kroužků ZŠ v Experimentáriu v tomto školním roce. Žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ Napajedla 1 navštěvují v červnu expozici Chemie. Na fotkách můžeme vidět jejich činnost při práci se sklem, pozorování chemických reakcí při ohřevu tuhé fáze a pak také zdařilý záběr při pokusu „hořící ruce“.  Mezi jejich další činnosti patří také například měření pH roztoků, výroba mýdla, titrace, různé chemické reakce a také ukázky využití elektronového mikroskopu v chemii.
 
13. 5. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Napajedla 2
Ve středu 13. 5. 2015 navštívili žáci druhé ZŠ Napajedla se svojí paní učitelkou v Experimentáriu expozici Moderní technologie. Žáci prošli všechna pracoviště této expozice a navštívili ještě i další pracoviště - Elektronový mikroskop, Práce s 3D kamerou, 3D kino a 3D tisk. Nejdéle se zdrželi na pracovištích Vyhledávání věcí v potrubí inspekční kamerou, dálkové ovládání v moderním domě a Zjišťování úniku tepla termokamerou. Foto k nahlédnutí. 
 
22. 4. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Tlumačov
Přírodovědný kroužek pro žáky ZŠ Tlumačov navštěvuje v dubnu expozici Mechanika v Experimentáriu. Při svých činnostech se zabývají statikou (stavba mostní konstrukce), působením odporových sil, měřením fyzikálních veličin z kinematiky a mechanikou tekutin. Na fotkách můžeme vidět žáky při montáži dráhy ze stavebnice Merkur a stavbě mostu „přes řeku“. Na fotky se mužete podívat zde
 
9. 4. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Mánesova
ZŠ Mánesova Otrokovice v Experimentáriu Ve čtvrtek 9. dubna navštívili žáci v rámci kroužku expozici Moderní technologie. Nejvíce se zajímali o provoz 3D tiskárny, práci s termokamerou, inspekční kamerou pro vyhledávání věcí v potrubí, vyhledávali kovové předměty pomocí detektoru kovů. Shlédli filmové klipy řezání kovů vodním paprskem a laserem. Foto ke shlédnutí.
 
8. 4. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Napajedla 2
Dubnové návštěvy 3D žáků Přírodovědného kroužku ZŠ Napajedla 2 v Experimentáriu jsou zaměřeny na expozici Elektřiny a magnetismu. Žáci se zde seznámí nejen se základy magnetismu a zapojení elektrických obvodů. Objasní si například fungování běžně používaných polovodičových součástek (fotorezistory, diody, tranzistory), rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem, nebo zkouší vytvořit programovatelné obvody s logickými funkcemi. Fotky z kroužku neleznete zde.
 
8. 4. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Napajedla 1
3D technologie a elektronový mikroskop – to jsou taháky Experimentária pro žáky Přírodovědného kroužku ZŠ Napajedla 1 při jejich dubnových návštěvách. Žáci se seznámí s elektronovým mikroskopem, vyzkouší si některé jeho funkce a ovládání. Pozorují při zvětšení až 100.000 krát například svůj vlas, zrnko máku, nebo křídlo mouchy… V 3D technologiích se seznamují s fungováním 3D kamery, 3D kina a 3D tiskárny. Fotky z kroužku můžete najít zde.
 
17. 3. 2015 Přírodovědný kroužek ZŠ Tlumačov
V březnu navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ Tlumačov expozici Energie v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak plní úkoly při stavbě malé větrné elektrárny, určují energii vynaloženou při jízdě na kole, nebo se snaží získat elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů.
 
4.3.2015 - Přírodovědovědný kroužek 2. ZŠ Napajedla
V březnu navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ Napajedla 2 expozici Mechanika v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak si počínají při stavbě mostu, či montují kuličkovou dráhu. Mezi další činnosti, kterými se v rámci expozice zabývají je měření odporových sil, rychlostí a vzdáleností. Dále si zkouší pohyby těles po nakloněné rovině a mechaniku tekutin.
 
4.3.2015 - Přírodovědný kroužek ZŠ Kvasice
 V březnu navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ Kvasice expozici Přírodověda v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak plní úkoly zaměřené na antropometrii a využití termokamery k měření teploty částí lidského těla. Mezi další činnosti, kterými se zabývají v rámci expozice přírodověda, jsou například daktyloskopie, využití elektronového mikroskopu, či mikroskopování.
 
18.2.2015 - Přírodovědný kroužek ZŠ TGM Otrokovice
V únoru navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ TGM Otrokovice expozici Moderní technologie v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak se seznamují s možnosti vzdáleného ovládání domu, či s rozdíly při vaření na sklokeramické a indukční desce.
 
18.2.2015 - Přírodovědný kroužek ZŠ Trávníky
V únoru navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při ZŠ Trávníky Otrokovice expozici Energie v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak plní úkoly při stavbě malé větrné elektrárny, určují energii využitelnou při hoření, nebo zjišťují, jakou energii musí vynaložit při vyběhnutí schodů.
 
30.1.2015 - DDM Uherský Brod
Máme tu pololetní prázdniny a přesto je v Experimentáriu zase živo. Dnes podnikly děti z DDM Uherský Brod výpravu za poznáním do  Experimentária. Podle jejich reakcí si myslíme, že se tato výprava moc podvedla :-). Vyzkoušeli si "opilecké brýle", podívali se jak fungují zdymadla na Baťově kanálu, běželi na čas. Potom navštívili 3D kino. Bylo toho opravdu hodně. Doufáme, že se jim u nás líbilo a i když pololetní prázdniny strávili ve škole, tak si odnesli spoustu zážitků. 
 
21.1.2015 - Přírodovědný kroužek - ZŠ TGM Otrokovice
Přírodovědný kroužek pro žáky ZŠ TGM Otrokovice navštěvuje v lednu 2015 expozici Mechanika v Experimentáriu. Při svých činnostech se zabývají statikou (stavba mostní konstrukce), působením odporových sil, měřením fyzikálních veličin z kinematiky a mechanikou tekutin. Na fotkách můžeme vidět žáky (a paní učitelku) při montáži dráhy ze stavebnice Merkur.
 
15.1.2015 - Přírodovědný kroužek - 2. ZŠ Napajedla
V lednu navštěvují žáci Přírodovědného kroužku při 2. ZŠ Napajedla expozici Přírodověda v Experimentáriu. Na fotkách je možné vidět, jak plní úkoly zaměřené na smyslové orgány (sluch, hmat, čich, chuť). Mezi další činnosti, kterými se zabývají v rámci expozice přírodověda, jsou například daktyloskopie, využití elektronového mikroskopu a thermokamery, či mikroskopování.
 
10.9.2014 Kroužek chemie - 2. ZŠ Napajedla
Dne 10. 9. 2014 navštívili expozici Chemie v Experimentáriu žáci přírodovědného kroužku 2. ZŠ Napajedla. V 3D kině si prohlédli Kaňon v Coloradu, pomocí elektronového mikroskopu zjistili, jak vypadá sto tisíckrát násobně zvětšený krystal sacharózy a těla mravence. V laboratořích si žáci vyzkoušeli, jak se vyrábí vlastnoručně mýdlo a práci se sklem v laboratoři. A jak jim to šlo, najdete v naší fotogalerii. 
 
7.1.2015 Expozice chemie - ZŠ Kvasice
Dne 7. 1. 2015 navštívili expozici Chemie v Experimentáriu žáci přírodovědného kroužku  ZŠ Kvasice. Náplní jejich práce byla výroba mýdla, práce se sklem v laboratoři. Dále si mohly vyzkoušet zajímavé chemické pokusy a to Hořící ruce, Faraónův had, Laboratorní minibar, Sloní zubní pasta. Jak jim šla práce od ruky, se můžete podívat v naší fotogalerii. 
 
Kroužek chemie - ZŠ Kvasice
Máme začátek ledna a v Experimentáriu se už zase jede na plný plyn. Na ukázku zde máme pár fotek z Přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ Kvasice. Tito žáci v lednu navštěvují expozici Chemie. Mezi činnosti, kterými se zabývají, patří například sklářské práce (umět vyfouknout si baňku je pro chemika nezbytné), měření pH roztoků, výroba mýdla, titrace, různé chemické reakce a také ukázky využití elektronového mikroskopu v chemii.