Kroužky

Technický kroužek I.
Nejpodstatnější činností žáků v technickém kroužku I. v rámci projektu je sestavování a zprovoznění vozidla Kaipan. Základem je podvozek auta Škoda Favorit, který se úplně předělává na dvojmístný sportovní automobil pomocí stavebnice Kaipan. Stavebnice ovšem neobsahuje všechny díly, naopak řadu z nich je nutno „na koleně“ vyrobit, upravit, dopasovat. Práce se rychlým tempem blíží ke svému závěru. V květnu probíhaly testy motorové části, měření teplotních polí motoru pomocí termokamery a seřizování brzdových systémů. V červnu zbývají dořešit poslední úpravy na elektroinstalaci a finální úpravy na designu vozu. Pak nastane ta očekávaná chvíle, na kterou se všichni těší – nasednout, nastartovat a testové jízdy mohou začít! Foto k nahlédnutí zde.
 
Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek je zajímavou mimoškolní aktivitou a jeho přitažlivá náplň podporuje zájem žáků především o přírodu a její poznávání. Letos tedy studenti na přírodovědných vycházkách nejen sledovali a dokumentovali změny jarní přírody, ale rovněž sbírali a určovali rostliny a sestavili z nich herbář; při další venkovní aktivitě např. pracovali s GPS navigací. Kromě toho využívali i expozice vědecko-technického zařízení Experimentárium. Zde členové kroužku třeba prováděli aktivity jak s populární stavebnicí Merkur, tak pracovali se složitým a na přesnost obsluhy vysoce náročným elektronovým mikroskopem. Další důležitá náplň činnosti přírodovědného kroužku spočívala v odběru vzorků vody řeky Dřevnice a následném stanovení hydrologických hodnot vzorků, konkrétně pH, průhlednosti a vodivosti vody a obsahu kyslíku, dusičnanů, dusitanů, BSK a CHSK v ní. A právě s těmito výsled...
 
Kroužek chemie - ZŠ Kvasice
Máme začátek ledna a v Experimentáriu se už zase jede na plný plyn. Na ukázku zde máme pár fotek z Přírodovědného kroužku pro žáky ZŠ Kvasice. Tito žáci v lednu navštěvují expozici Chemie. Mezi činnosti, kterými se zabývají, patří například sklářské práce (umět vyfouknout si baňku je pro chemika nezbytné), měření pH roztoků, výroba mýdla, titrace, různé chemické reakce a také ukázky využití elektronového mikroskopu v chemii.