Expozice

Co se u nás můžete naučit

Mechanika
     Každý z nás už někdy uklouzl na ledu, zabrzdil – někdy i kolenem – na štěrku, pomáhal stěhovat skříň… Na pracovišti budeme zjišťovat, na kterých veličinách závisí velikost síly, kterou musíme vynaložit na pohybování předmětem. Při zrychlení automobilu nás to tlačí do sedačky, při brzdění naopak. Když vystoupíme z loďky – ona impulzivně odplave od břehu. Zrychlení automobilu závisí na síle motoru a na jeho hmotnosti. Proč tomu tak je zjistíme po vykonání nabízených pokusů. Určitě jste si někdy hráli s bublifukem a radovali se s krásných bublin kolem sebe. Pokud tomu tak je, rychle obsaďte další pracoviště. Nejen, že budeme vytvářet bubliny různými tvořítky, ale budeme se moci i do bubliny schovat či jinak si s nimi hrát. Staneme se řidiči různých druhů automobilů – sami si je složíme – a budeme zdolávat nejednu složitou dráhu. Jak se jezdí na nakloněn...
 
Energie
     Kde všude lidé od pravěku až po současnost využívali a využívají různé druhy energie? Pračlověk dokázal využít ohně z bleskem zapáleného stromu. Co všechno dokáže současný člověk? Jaká energie se skrývá ve svalech člověka? V této expozici dostaneme odpovědi nejen na tyto otázky. Porovnáme možnosti získávání energie z různých zdrojů a společně se podíváme nejen do historie, ale i na nejmodernější možnosti. Na jednotlivých pracovištích si vyzkoušíme složit modely energetických zdrojů, zároveň je využijeme na pohon různých zařízení. Abychom správně pochopili velikost  získaných a naměřených veličin, zapojíme i vlastní tělo. Kdy byla poprvé využitá pára? Když se nám podaří sestrojit jednoduchý parní stroj, nebude těžké popsat jeho princip a využít ho na pohon jiných zařízení. Podíváme se na souboj dvou velkých osobností fyziky T. A. Edisona a N. Tesly v jejich pro...
 
Moderní technologie
Vyhledávání ukrytých elektrických kabelů pod omítkou, vyhledávání věcí v potrubí kamerou, zjišťování úspory vody perlátory, měření podtlaku, měření množství tepla, zjišťování úniku tepla z prostoru pomocí termokamery, zjišťování, kolik tepla vytvářejí zařízení, která nejsou určená k vytápění, vytváření 3D klipů kamerou k dokumentaci prováděných činností, výroba elektřiny pomocí fotovoltaiky, dálkové ovládání elektrických zařízení v moderním domě, hospodárné spotřebiče, apod. Expozice umožní žákům prakticky vyzkoušet, porovnat, změřit, ovládat zařízení, která jsou běžná v mnohých moderních domech, dovědí se mnoho informací o zařízeních, která mají ve svém bytě nebo domě a o trendech, kterými se tvorba moderního domu ubírá. Zjistí, čím je vhodnější vybavit si dům a kuchyň – která zařízení jsou úspornější, rychlejší, výkonnější (indukce, mikrovlnné záření, el. spirála, elektric...
 
Chemie
V rámci expozice se zapojíme do Putování za živou vodou. Voda je sice jednoduchá, ale velmi zajímavá a důležitá chemická sloučenina. Budeme společně poznávat některé vlastnosti vody, vlastnosti dalších chemických sloučenin v různých druzích vod obsažených. Zejména takových, které mají příznivý vliv na lidské zdraví. Pro poznávání je připraveno 13 pracovišť. Naučíme se provádět chemické pokusy, které lze vyzkoušet i doma. Žáci si mohou vyzkoušet některé zajímavé laboratorní chemické pokusy, seznámí se s činností některých moderních chemických přístrojů – například plynového chromatografu, ionosepu, spektrometru, elektronového mikroskopu. Práce v chemické laboratoři jistě každého nadchne. V expozici můžete využívat interaktivní výukové panely, zkoumat vlastností látek zajímavými chemickými pokusy, zkoumat vlastnost látek i laboratorními chemickými pokusy, sledovat zabarvení plamene chem...
 
Přírodověda
Seznámíme se s vnitřní stavbou člověka pomocí anatomických modelů. Otestujeme také své smysly! Pomocí speciálních brýlí simulujících opilost vyzkoušíme, jak problematické je udržet rovnováhu či odhadnout vzdálenost. Jak vidí svět hmyz můžeme porovnat díky dalším brýlím. Rozpoznáme čichem vonné esence připravované studenty v naší chemické  laboratoři? Ostrost pravého či  levého oka porovnáme díky optotypu umístěného v expozici nebo zkusíme psát pomocí Braillova písma. Zahrajeme si hmatové pexeso určené po nevidomé. Díky výškovému a hloubkovému panelu a váze můžeme provádět antropometrická měření a stanovit svůj index tělesné hmotnosti. Rovnováhu svého těla vyzkoušíme pomocí balančních podložek. Pro různá tělesná měření využijeme běžecký pás a odměníme se sportovními hrami na herních konzolích.       
 
Jednoduché stroje
      Všechny ostatní složitější mechanické stroje jsou složeny z jednotlivých jednoduchých strojů. Co všechno dokáží jednoduché stroje? To všechno je možno si vyzkoušet v expozici: budeme se sami zvedat na kladkostrojích, vyrovnávat rovnováhu na dvojzvratné páce, přenášet kmity na spřažených houpačkách, předávat zprávy akustickým telefonem. Seznámíme se se strojem času a budeme sami sestavovat převody ozubenými koly. Poznáme Newtonův vozík. A co víc: vyzkoušíme si střelbu z nejstaršího středověkého děla – trebuchetu. Budeme moci pomáhat Napoleonu Bonapartovi a Baronu Prášilovi v dobývání pevnosti pomocí jednoduchých strojů. V expozici naleznou žáci také stavebnici Merkur, z níž budou mít možnost si vlastnoručně sestavit různé mechanizmy podle zvětšených funkčních modelů a podle návodu. Vyzkouší si robotickou ruku složenou z jednotlivých pák a k...
 
Elektřina a magnetismus
     Vyrobíme si jednoduchou magnetickou hračku – autíčko nebo loďku – a hned vyzkoušíme, zda funguje. Staneme se začínajícími konstruktéry – sestavíme jednoduchý radiopřijímač, tzv. krystalku, detektor lži nebo jednoduchou elektrickou brzdu. Ale není se třeba obávat. Vše zvládneme krok za krokem pomoci jednoduchých návodů. Technika postupuje rychle kupředu, když si kupujete nový, moderní mobilní telefon, již je připraven novější, modernější, výkonnější…. S čím však pracovali naši dědové, ale i rodiče? Dokážeš pojmenovat vystavená zařízení? Pojďme se společně podívat na tyto exponáty. Dokážeš postavit vajíčko na špičku? Kolumbus to dokázal – dalo by se říci mechanicky. I Tesla to dokázal, ale za pomoci střídavého elektrického proudu. Pojďme si jeho pokus zopakovat. Na dalším pracovišti si budeme hrát s magnety. Zjistíme odpovědi na jednoduché otázky týkající se magnetického ...
 
Obráběcí stroje
     V této expozici se žáci seznámí se stroji a zařízeními k opracování materiálů. Zjistí, co je ohýbací přípravek, upínací zařízení s kloubovou pákou, vrtací přípravek, podávání materiálu. Zjistí zde také, jak a čím se dělí materiál. Uvidí, jak pracují profilové nůžky, jak se stříhá pásovina, čím je možno stříhat profilový  materiál.  Už budou vědět, co je frikční pila, řezání profilu pod úhlem, pásová pila, řezání materiálu na rozměr. Uvidí v praxi obrábění kovů: soustružení rotačních a tvarových ploch, frézování rovinných ploch, vrtačku sloupovou a zhotovení kalibrického otvoru, brusku rovinnou – a zhotovení hladkého povrchu, stolní brusku  - broušení nástrojů, výrobu jednoduché součástky, drobného předmětu.