• ExperimentáriumVědeckotechnický park v Otrokovicích
  EXPERIMENTÁRIUM
  VĚDECKOTECHNICKÝ PARK V OTROKOVICÍCH
 • ObjevujPoznávejUč se hrou
  OBJEVUJ
  POZNÁVEJ
  UČ SE HROU

Experimentárium

Na střední průmyslové škole v Otrokovicích se podařilo v roce 2013 objevit nový chemický prvek. Před objevem v Otrokovicích byl posledním objeveným prvkem prvek s protonovým číslem 117, jehož prvních několik jader syntetizovali ruští vědci v roce 2010. Všechny prvky až po prvek č. 116 a ještě i prvek č. 118 byly objeveny dříve než prvek č. 117. Prvek číslo 117 zatím nemá jméno, protože vědci tradičně vyčkávají až do nezávislého potvrzení objevu. Prvek objevený v Otrokovicích má však výjimečné postavení v periodické tabulce a dostal své jméno nedlouho po svém objevu…Experimentárium. Latinský název: Experimentárium Český název: Experimentárium Chemická značka: Ex Protonové číslo: 2014 Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010  Centra přírodovědného a technického vzdělávání žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické ...
 


Aktuality

Expozice
Co se u nás můžete naučit


Sdílená výuka

Sdílená výuka je označení výuky žáků základních škol v prostorách střední školy, výuky s vybavením střední školy a pod vedením učitelů střední školy, ale v rozsahu vzdělávacích programů základních škol.

Odborná motivační přednáška

Odborná motivační přednáška

Přednáška má za úkol žákům ukázat možnosti vědy, techniky, motivovat k přemýšlení, k samostatné práci, hledání způsobů pochopení daného tématu, úkolu. Přednášet budou jak známí populátoři vědy, tak odborníci z vysokých škol, odborných pracovišť, výzkumníci, vědci.

Aktivita LARP

Aktivita LARP

LARP (Live Action Role Play) je aktivita, která hranými příběhy navodí atmosféru bádání, zkoušení, výzkumu, motivuje k řešení situace, problému. Prostřednictvím hry jde také o interakci, logické uvažování, podnícení k sebepoznávání a sebevzdělávání.

3D projekce odborných filmů

3D projekce odborných filmů

Při další návštěvě Experimentária v SPŠ Otrokovice proběhne promítání odborných filmů na zvolené odborné téma ve 3D kině. Součástí projekce bude také řízení diskuse k uvedené problematice.

Prohlídka zvolené expozice

Prohlídka zvolené expozice

Jednotlivé expozice budou uspořádány vybaveny jak pomůckami vhodnými pro optimální věkovou kategorii žáků základních škol tak i střední školy. Co nejvíce pomůcek bude interaktivních, tzn. že si je žáci budou moci vyzkoušet, sami ovládat, pozorovat, hledat, bádat, zkoumat apod.

Odborná exkurze

Odborná exkurze

Odborná exkurze je doplněním informací pro danou vzdělávací oblast a poznání různých technických, fyzikálních a přírodních jevů v praxi. Jsou připraveny exkurze do významných firem, na technické památky, návštěvy významných technických a přírodních děl.

Prezentace vlastní práce

Prezentace vlastní práce

Při aktivitách v Experimentáriu v SPŠ Otrokovice budou žáci plnit různé vzdělávací a poznávací úkoly. Po absolvování ostatních aktivit sdílené výuky se žáci základních škol sejdou, aby prezentovali výsledky své dlouhodobé práce.